Klijenti

Opseg naših klijenata kreće se od preduzetnika i malih preduzetničkih organizacija do velikih, afirmisanih svjetskih industrijskih igrača iz oblasti visoke tehnologije uključujući telekomunikacije, bezbjednost, bankarstvo, kao i sektore razvoja nekretnina, građevinarstva i pomorskog saobraćaja. Takođe, partneri smo i radimo sa međunarodnim organizacijama i državnim institucijama, kao i sa neprofitnim organizacijama.

Međunarodne kompanije/strani investitori

A.S.A, Austrija
Cape Resort International, SAD
CBIB, kancelarija u Srbiji
CHECCHI and Consulting Company, SAD
CHF, SAD
Coca-Cola Hellenic, Crna Gora
Control Risk, Velika Britanija
Datacard Group, SAD
DeepBlue, Hrvatska
Eurecna, Italija
Exergia, Grčka
Eyes Abroad, Irska
FOX TV, SAD
G&A Associates, SAD
Global Ports Holding, Turska
Hellenic Petroleum / Jugopetrol AD Kotor
HYPO Alpe Adria Group, Austrija/Crna Gora
ILTIS GmbH, Njemačka
IRD, SAD
JT Investments, Izrael
Louis Berger, kancelarija u Srbiji
MASMI, kancelarija u Srbiji
North Atlantic International, SAD
OmegaConsult, Slovenija
PCQ Consulting, Republika Češka
Sarbor, Slovenija
SilverLeaf Capital Group, SAD
Statkraft, Norveška
Systema, Grčka
T-com and T-Mobile, Crna Gora
Telenor ProMonte GSM, Crna Gora
Telic Corporation, Velika Britanija
WYG International, Velika Britanija
Western Balkans Investment Framework (WBIF), Velika Britanija
Zaokret, Hrvatska

. . .