Provjerite mogućnosti za investiranje u Crnoj Gori!

Vlada Crne Gore je usvojila Plan privatizacije za 2017. godinu. Ovim dokumentom planirana je prodaja kompanija u kojima Vlada ili drugi državni organi imaju većinski ili manjiski udio vlasništva, kao i prodaja i davanje u zakup lokacija u državnom vlasništvu.

Privatizacija

Tenderi i aukcije

Sektori