Plan privatizacije

Na sjednici održanoj 21.02.2017. godine, na prijedlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte  usvojen je plan privatizacije za 2017. godinu. Planom će se nastaviti  sa sprovođenjem tendera za privatizaciju privrednih društava AD „Montecargo” Podgorica i  „Luka Bar” AD Bar,  kao i priprema i sprovođenje javnih tendera za privatizaciju privrednih društava:  Institut „dr Simo Milošević“ AD – Igalo,  HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, HTP „Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj,  „Institut za crnu metalurgiju” AD Nikšić,  „Marina Bar“ AD Bar, “Castello Montenegro” AD – Pljevlja.

Ime kompanije Ukupan broj akcija % kapitala za privatizaciju Nominalna  vrijednost 1 akcije (€)
HG “Budvanska rivijera“ AD Budva 8.110.763 58,73 9,97
HTP ”Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj 1.524.389 63,52 39,5005
„Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić 639.708 51,11 8,16
“Castello Montenegro” AD – Pljevlja 320.505 86,81 6,01
„Montecargo“ AD Podgorica 3.340.114 87,63 5,2285
“Luka Bar” AD – Bar 56.766.736 54,05 1,2113
“Marina Bar“ AD Bar 1.519.379 54,34 5,80

Planom privatizacije za 2017. godinu planirana je i valorizacija turističkih lokaliteta ili privrednih društava putem privatno-javnog partnerstva:

Naziv lokaliteta Predmet turističke valorozacije Očekivana investicija Očekivani prihod od zakupa
Donja Arza, Herceg Novi Zemljište površine 94.681m2 i prostor akvatorijuma u površini od 4.695,5m2 99.8 mil € MIN 31 god = 3.080.671,50€ MAX 90 god = 8.943.885,00€
VTK „Mediteran“, Žabljak Zemljište 13.951 m2, na kojem je izgrađeno 20 objekata korisne površine 487 m2 (Lokacija je detaljno razrađena kroz PPPN za Durmitorsko područje) 6.3 mil € MIN 31 god = 432.481,00 € MAX 90 god = 1.255.590,00 €
 Turistički kompleks “Ecolodge”, Vranjina Zemljište površine 13.132 m2 2.157.488 € MIN 31 god = 407.092,00 € MAX 90 god = 1.181.880,00 €
Lokaliteti Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi Zemljište 27.19 ha (Lokacija je detaljno razrađena kroz PPPN Bjelasica i Komovi) 65 – 75 mil. € Nema projekcija
Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Herceg Novi Zemljište površine 30.597 m2 i prostor akvatorijuma u površini od 17.313 m2 Nema projekcija MIN 31 god = 958.894,00 € MAX 90 god = 2.764.117,00 €
Velika plaža, Ulcinj Zemljište 1.357 ha (Lokacija je detaljno razrađena kroz PPPPN MD) 3 – 4 milijarde € Nema projekcija
Ada Bojana, Ulcinj Veličina ostrava 520 ha (100 ha koji su predviđeni za valorizaciju detaljno je razrađeno kroz PPPPN MD) Cca 200 mil€ Nema projekcija
VTK “Bigovo“-Trašte, Kotor Zemljište površine 38.490 m2 sa 43 objekta visokogradnje, kao i zemljište koje se prostire neposredno uz obalu zemljišta 1 ukupne površine 1.128,23m2 15.5 mil € MIN 31 god = 1.814.455,00 €, MAX 90 god = 5.267.773,00 €
Nautičko turistički kompleks “Marina”Kotor Zemljjište 9.196m2, Zemljište nastalo nasipanjem cca 8.150 m2 i akvatorijum cca 48.000m2 89.6 mil € Nema projekcija
Skijalište „Savin kuk“ , Žabljak Zonu postojećeg skijališta Savin Kuk sa neposrednom okolinom (Lokacija je detaljno razrađena kroz PPPN za Durmitorsko područje) Cca 80 mil € Nema projekcija
Turistička valorizacija lokaliteta Cmiljača Lokacija je detaljno razrađena PPPN Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Cmiljača 41 mil € Nema projekcija
Kraljičina plaža Lokalitet se nalazi na lokaciji Dubovica I i obuhvata teritorije opština Bar i Budva (188.779 m2 + 234.994 m2) Cca 184 mil€ Nema projekcija
Kulturno istorijske cjeline Virpazar Zemljište 401m2 Cca 500.000€ Nema projekcija
Lokalitet “Buljarica”, opštine Bar i Budva  Zemljište površine od oko 1.100 ha kupo. cijena 108.781.000, zakup 2,06 po m2 zemljišta i 1,77 po m2 akvatorijuma

Za turističke lokalitete i/ili privredna društava čija je valorizacija planirana Planom privatizacije za 2017 godinu, a koje navodimo u nastavku, nema projekcija investicije ili očekivanog prihoda od zakupa:
• Projekat izgradnje adrenalinskog parka Vrmac, opština Kotor
• Uvala Masline- „Utjeha“ za rt Odrač u Baru;
• VTK „Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka;
• Kasarna „Gornji Klinci“ – Herceg Novi;
• Skladište „Morinj“- Kotor;
• Skladište „Kopita“ Kolašin;
• Skladište “Dobre vode” – Bar;
• Projekat Montepranzo AD, opština Tivat
• Motel Šas sa Vladimir ekonomijom – Ulcinj;
• Lokalitet “Kabala for” opština Herceg Novi;
• Dobra luka, Herceg Novi;
• Auberge Resort Montenegro, Luštica, opština Herceg Novi ;

Društva koja će se privatizovati putem berzanske prodaje:

Ime kompanije Ukupan broj akcija % kapitala za privatizaciju Nominalna vrijednost

1 akcije (€)

AD Papir, Podgorica 14.800 23,99 25,56
AD “Agrotransport” -Podgorica 36.519 52,4 51,13
HTP “Berane AD Berane 267.800 15,35 19,33
AD “Dekor” Rožaje 681.781 22,59 6,82
“Izgradnja” AD – Kotor 8.481 14,46 31,91
Metalprodukt AD, Podgorica 20.175 8,37 18,84
“Montenegroturist” AD – Budva 524.697 29,67 3,93
“Crnagoracoop” AD – Danilovgrad 514.150 10,63 6,63

Plan privatizacije može biti izmijenjen na osnovu prijedloga projekata za valorizaciju podnijetih od strane ministarstava i na inicijativu potrncijalnih investitora, kao i na osnovu prijedloga vlasnika dijela akcija u kompanijama. Za implementaciju Plana privatizacije zadužen je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte. Više informacija dostupno je na: www.savjetzaprivatizaciju.me